Carl Hårleman 1700–1753

Carl Hårleman assisterade Nicodemus Tessin d.y. i arbetet med Kungliga slottet och tog över efter Tessins bortgång. Han var trogen Nicodemus Tessin d.y.:s fasader, men rokokon letade sig in bland interiörerna.

På Drottningholms slott ledde Hårleman stora förändringar, då flyglarna mot hörnpaviljongerna byggdes på med ett våningsplan. De nya rumenheterna inreddes, i samarbete med Jean-Eric Rehn, till museirum.

Carl Hårleman fick i uppdrag att återuppbygga delar av de många slottsbyggnader som hade bränts ner under rysshärjningarna 1719. Han ritade även nya slott, herrgårdar och mönsterritningar till mindre officersboställen. Carl fick även stor betydelse för utformningen av de svenska 1700-talskyrkorna som ofta hade lanterninkrönta tornhuvar, som ansågs minska risken för åsknedslag.

Carl Hårleman ritning till kortväggarna i Drottningens galleri (Bernadottegalleriet). 

Carl Hårleman

Carl Hårleman porträtterad av Olof Arenius.

Slottsarkitekt
Carl Hårleman

Kända verk
Chef för bygget av Stockholm slott
Upprustning av Strömsholms slott
Flyglarna vid Drottningholm
Observatoriet i Stockholm
Riksbankens hus på Skeppsbron